Aktualny cennik prowadzonych zajęć:

Zajęcia umuzykalniające (raczki, berbecie,smyki)


Pierwsze zajęcia – 30 zł

Wszystkie grupy wiekowe – 120 zł miesięcznie (po podpisaniu umowy)

Karnet na 4 wejścia – 140 zł (bez umowy, do wykorzystania w ciągu 5 tygodni)

Pojedyncze wejście – 40 zł (możliwe tylko pod warunkiem wolnego miejsca w grupie)

  • Dzieci z podpisaną umową mają zapewnione stałe miejsce w grupie, oraz możliwość odrobienia nieobecności (warunki określa umowa).

 

Zajęcia przedprzedszkolne


160 zł/mc (1x tydzień)

300 zł/mc (2 x tydzień)

420 zł/mc (3 x tydzień)

50 zł – wejście pojedyncze

  • Stałe miejsce w grupie mają dzieci z ważną umową.
  • Wejście jednorazowe jest możliwe tylko pod warunkiem wolnego miejsca w grupie.
  • Nieobecność na wszystkich zajęciach można odrobić – warunki określa umowa. 

 

Sensoplastyka©


Pojedyncze wejście – 45 zł