Aktualny cennik prowadzonych zajęć:

Zajęcia umuzykalniające (raczki, berbecie,smyki)


Pierwsze zajęcia – 40 zł

Wszystkie grupy wiekowe – 140 zł miesięcznie (po podpisaniu umowy)

Karnet na 4 wejścia  – 160 zł (bez umowy, ważny 1 miesiąc)

Pojedyncze wejście – 50 zł (możliwe tylko pod warunkiem wolnego miejsca w grupie)

  • Dzieci z podpisaną umową mają zapewnione stałe miejsce w grupie, oraz możliwość odrobienia nieobecności (warunki określa umowa).

 

Zajęcia przedprzedszkolne


Pierwsze zajęcia – 50 zł

Uczestnictwo:

1 raz w tygodniu – 180 zł/m

2 razy w tygodniu – 340 zł/mc

3 razy w tygodniu – 500 zł/mc

60 zł – wejście pojedyncze

  • Stałe miejsce w grupie mają dzieci z ważną umową.
  • Wejście jednorazowe jest możliwe tylko pod warunkiem wolnego miejsca w grupie.
  • Nieobecność na wszystkich zajęciach można odrobić – warunki określa umowa. 

 

Sensoplastyka©


Pojedyncze wejście – 60 zł