Aktualny cennik prowadzonych zajęć: (ważny od września 2023r)

Zajęcia umuzykalniające (raczki, berbecie,smyki)


Uczestnictwo w zajęciach w ramach umowy: 160 zł miesięcznie (umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia).

Karnet na 4 wejścia – 180 zł (bez umowy, ważny 1 miesiąc).

Pojedyncze wejście – 50 zł (możliwe tylko pod warunkiem wolnego miejsca w grupie).

Zajęcia przedprzedszkolne


Uczestnictwo:

1 raz w tygodniu – 200 zł/mc

2 razy w tygodniu – 360 zł/mc

3 razy w tygodniu – 520 zł/mc

Pojedyncze wejście – 60 zł 

  • Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
  • Stałe miejsce w grupie mają dzieci z ważną umową.
  • Wejście jednorazowe jest możliwe tylko pod warunkiem wolnego miejsca w grupie.
  • Nieobecność na wszystkich zajęciach można odrobić – warunki określa umowa. 

Sensoplastyka®


Pojedyncze wejście – 80 zł