BBB Sp. z o.o.
NIP: 852-266-82-50

ul. Piłsudskiego 20/1

70-462 Szczecin,  

email: info@bim-bam-bom.pl