Sensoplastyka© 


sensoplastyka logo

Sensoplastyka© to kolorowa, pachnąca zabawa dla dzieci od 0 do 100 lat.

Podczas zajęć wykorzystujemy ekologiczne i biodegradowalne materiały plastyczne. przygotowane z ogólnodostępnych artykułów spożywczych. Dzięku temu mamy pewność, że zabawa jest w pełni bezpieczna dla dzieci. 

Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw.

sensoplastyka3

 

Sensoplastyka© wpływa na stymulację wszystkich zmysłów:

– węchu

– wzroku

– dotyku

– słuchu

– smaku.

Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

– wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,

– dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),

– wspieramy rozwój zmysłów,

– wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),

– poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

 Dzięki wprowadzeniu działań Sensoplastycznych© w pracy z dziećmi wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia.

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w  zajęciach Sensoplastycznych©:

– uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,

– wspieranie samodzielności,

– czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,

– doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,

– wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,

– wychodzenie ze schematów,

– elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,

– poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,

– współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,

– pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,

– wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Terminy zajęć podawane są na naszym profilu na Facebook’u.

Ilość miejsc ograniczona dlatego należy wcześniej zgłosić swój udział telefonicznie (733 218 988), mailowo (info@bim-bam-bom.pl lub poprzez Fan Page na Facebook’u.