Zajęcia umuzykalniające:


 

 Zajęcia umuzykalniające to cykl zajęć muzyczno – ruchowych wspierający rozwój małych dzieci od 3 m-ca do 5 lat.

 Autorski program zajęć oparty jest na naturalnej potrzebie ruchu i zabaw przy muzyce, chęci poznania świata i spontaniczności dzieci. Podczas spotkań dzieci angażowane są w radosne muzyczne i ogólnorozwojowe aktywności, uczą się samodzielności i interakcji z rówieśnikami. Zajęcia te pomagają w kształtowaniu wrażliwości na muzykę, uczą właściwych reakcji na bodźce muzyczne i aktywnego słuchania muzyki. Dzięki nim wzmacnia się więź z opiekunem co przekłada się na późniejsze relacje. 

Zajęcia umuzykalniające to:

  • wesołe piosenki i wierszyki mające wpływ na rozwój słuchu muzycznego, mowy i pamięci
  • zabawy z instrumentami muzycznymi rozwijające poczucie rytmu
  • twórcze aktywności z wykorzystaniem ciekawych rekwizytów
  • zabawy usprawniające koordynację ruchową, pamięć i estetykę ruchu
  • wprowadzenie do nauki gry na różnorodnych instrumentach muzycznych
  • kształtowanie orientacji przestrzennej oraz świadomości własnego ciała
  • rozwój wyobraźni, twórczości, kreatywności
  • aktywne spędzenie czasu z dzieckiem i nabycie umiejętności wspólnych zabaw

 

Raczki:

(od 3 miesiąca życia do ok. 1,5 roku)


 

 Zajęcia z aktywnym udziałem rodzica/opiekuna . Słuchamy dźwięków, poznajemy pierwsze piosenki, przysłuchujemy się wierszykom, gramy na rozmaitych instrumentach perkusyjnych, rozwijamy świadomość własnego ciała, poznajemy i badamy otaczający nas świat poprzez zabawy sensoryczne.

Czas trwania zajęć – 45 minut/ 1 raz w tygodniu

 

alt

alt

 

 

Berbecie

(od ok. 1,5 do 4 roku życia)


 

Zajęcia z aktywnym udziałem rodzica/opiekuna. Rozwijamy mowę poprzez wesołe piosenki i wierszyki, doskonalimy grę na instrumentach perkusyjnych, rozwijamy dużą motorykę poprzez tańce i zabawy muzyczno – ruchowe, poznajemy zabawy plastyczne.

Czas trwania zajęć – 45 minut/ 1 raz w tygodniu

 

alt

alt

alt


Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Muzyka przyczynia się do kształtowania dziecięcej wyobraźni. Jest nie tylko źródłem radości, ale także ukojenia i odprężenia. Dlatego też w wychowaniu dzieci coraz częściej stosuje się ćwiczenia muzyczno-ruchowe. Nasze Centrum Edukacji i Rozwoju Bim Bam Bom dba o wszechstronny rozwój młodego człowieka. Co za tym idzie główne miejsce zajmuje u nas rytmika dla dzieci zarówno tych najmłodszych, jak i nieco starszych. Celem proponowanych przez nas zajęć jest rozwinięcie naturalnej potrzeby rytmu u dziecka, a także stopniowe wprowadzanie dzieci w świat dźwięków i muzyki. Oferowana przez nas rytmika dla dzieci Szczecin kształtuje wrażliwość dziecka, rozwija jego predyspozycje muzyczne, rozwija podzielność uwagi, kształtuje motorykę oraz estetykę i sprawność ruchu. Proponowana przez nas rytmika dla dzieci Szczecin to niezwykle atrakcyjne zajęcia, łączące przyjemne z pożytecznym. Rytmika dla dzieci Szczecin to połączenie zabawy, gry na instrumentach, rysowania i ekspresji ruchu. Nasze zajęcia są doskonałą inspiracją do tego, jak wspólnie spędzać czas z dzieckiem. Są również doskonałą nauką zabawy z rówieśnikami.